www.RODOPLAR.com

Информационно-новинарски сайт / Haber sitesi

Знаете ли, че река Върбица в Родопите…

река-върбица

Знаете ли, че река Върбица в Родопите…

Река Върбица е най-големият приток на река Арда с дължина 98.1км. Извира на около 2.5м от Добри връх. Води началото си от Ерма река. Поради Средиземноморския фактор съществуват 2 периода:

    1. Пълноводен – продължава около 5 месеца, през които реката е доста буйна с чести изобилни речни прииждания, придружени с наводнения;
    2. Маловоден – продължава около 3 месеца. През този период се оттичат около 5 % от общия обем на оттока.

95% от малките дерета – притоци на р. Върбица, пресъхват в рамките на 40-70 дни. В началото реката тече на изток, като при с. Крилатица (общ. Кирково) рязко завива на север и следва тази посока до вливането си в р. Арда при с. Островица (при нулата на яз. “Студен кладенец”). На много места има долинни уширения, като речната тераса достига до 1000м ширина. Руслото на реката е застелено с мощни пластове баластра и хубав пясък. На много места буйните води са отложили цели острови от наносен материал.

Река Върбица никак не е от най-спокойните реки на Родопите именно поради своята непредвидима мисия. Отнела е живота на десетки войници, затова не е за подценяване и е необходима известна предпазливост спрямо нея.

Към сайта

Коментирай / Yorum yap

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Времето / Hava durumu

booked.net

Земетресения / Depremler

All Rights Reserved © 2006-2018 Rossi RM - www.rodoplar.com - собственост на СНЦ "Зейбеклер"
Bulgarian BG English EN German DE Turkish TR